Následné spracovanie

Laserová tlačiareň PSi PP4060 s HEFTEROM

Kombinácia PSi laserovej tlačiarne PP 4060 s modulárnymi zariadceniami S 2051 a Burster M 3010 od firmy Hefter je systémové riešenie pre nepretržité spracovávanie formulárov stredného objemu (približne 300 000 strán za mesiac).

Dve nezávislé traktorové podávacie kazety môžu byť prístupné voliteľne. PP 4060 vytlačí kontinuálne formuláre v režime Two-Up-Mode (A4 a letter paralelne) až na šírku papiera 18 palcov s výkonom až 63 stránok za minútu.

Two-up pás je rezaný stredovým nožom a on-line spojený prostredníctvom zariadenia HEFTER S 2050 a následne je posunutý do trhacieho zariadenia HEFTER M 3010.

Trhacie zariadenie oddelí okraje od samotného formulára a natrhá na samotné listy formulárov.

Dodatočné informácie o našich tlačiarňach a prospekty